Information med anledning av coronaviruset

3 april 2020 Denna sida kommer även framåt att uppdateras löpande, dock inte dagligen. Vi vill påminna dig som närstående om att prenumerera på våra nyhetsbrev – med anledning av coronaviruset skickar vi veckovisa nyhetsbrev med den senaste informationen. Anmäl dig här. De månadsvisa nyhetsbreven från respektive enhet pausas tills vidare. Fr o m 1 april […]

Besöksförbud i alla Tre Stiftelsers verksamheter

1 april 2020 För att motverka och bromsa smittspridning av Covid-19 har regeringen utfärdat besöksförbud på alla landets äldreboenden – detta gäller från och med idag (1/4 2020) i alla våra verksamheter. Äldre är en känslig riskgrupp, vi ber alla att hjälpas åt och efterleva förbudet för att värna om såväl hyresgäster som personal. Detta […]

Så agerar Tre Stiftelser vid misstanke om smitta av coronaviruset (Covid-19)

Många undrar hur vi agerar vid misstanke om att en hyresgäst har smittats av coronaviruset.  Nadia Axelsson, tf chef för Tre Stiftelsers sjuksköterskor, förklarar hur vi hanterar och bemöter misstänkt smitta. Observera att rutiner  Inom Tre Stiftelser följer vi noga myndigheternas senaste rekommendationer. Det är utifrån dessa som vi har etablerat rutinen för hur vi […]