Information med anledning av coronaviruset

Vill du ta del av den senaste informationen? Vi vill påminna dig som närstående om att prenumerera på våra nyhetsbrev – med anledning av coronaviruset skickar vi veckovisa nyhetsbrev med den senaste informationen. Anmäl dig här. Vill du ta del av tidigare utskick? Dessa finner du här. De månadsvisa nyhetsbreven från respektive enhet pausas tills vidare.   […]

EXTRA INFO: Besöksförbud från söndag 13 december

Alla äldreboenden i Göteborgs stad är ålagda att införa besöksförbud. Detta gäller även oss på Tre Stiftelser. Besöksförbudet är förlängt och gäller enligt nuvarande beslut till 2 februari.  Som tidigare kan enhetschef medge undantag vid vård i livet slut, oro eller andra omständigheter. Nu kan även undantag göras för make, maka, sambo eller partner. Varje […]

Salutogent äldreboende – Om Tre Stiftelsers utvecklingsresa

”Jag vill berätta om det utvecklingsarbete som genomsyrat alla våra verksamheter och som inte är slut ännu: resan mot en salutogen äldreomsorg. Det finns fortfarande mycket kvar att göra för att kunna erbjuda den äldre personen möjligheter till en meningsfull tillvaro den sista tiden i livet.”