Så agerar Tre Stiftelser vid misstanke om smitta av coronaviruset (Covid-19)

Många undrar hur vi agerar vid misstanke om att en hyresgäst har smittats av coronaviruset. 

Nadia Axelsson, tf chef för Tre Stiftelsers sjuksköterskor, förklarar hur vi hanterar och bemöter misstänkt smitta. Observera att rutiner 

Inom Tre Stiftelser följer vi noga myndigheternas senaste rekommendationer. Det är utifrån dessa som vi har etablerat rutinen för hur vi agerar om smitta uppstår.

När en hyresgäst påvisar influensaliknande symptom kontaktas tjänstgörande sjuksköterska som gör en bedömning med stöd av tjänstgörande läkare. Sjuksköterskan har kunskap i att bedöma om symtomen tyder på Covid-19 eller om de kan ha annan orsak.  Det är viktigt att komma ihåg att symtom som exempelvis feber eller rinnsnuva kan ha andra orsaker. Om bedömningen är att symtomen tyder på en infektion av Covid-19 vidtas följande åtgärder:

  •    Hyresgästen ombeds stanna i sin lägenhet för att förhindra ytterligare smittspridning. Vi har rutiner som säkerställer att hyresgästen får den vård och omsorg hen behöver i sin lägenhet.
  •    Vi påbörjar användande av skyddsutrustning. Skyddsutrustning används inne i personens lägenhet och ombyte till skyddsutrustning sker i hallen.
  •    Efter medgivande från hyresgäst kontaktas anhöriga för information
  •    Efter medgivande från hyresgäst meddelas berörda grannar på våningen
  •    Utifrån bedömning informerar vi även övriga hyresgäster och anhöriga om att ett fall av misstänkt smitta upptäckts. Självklart följer vi rådande tystnadsplikt och lämnar inte ut information om det enskilda fallet.

 

    Har du frågor eller vill veta mer?
Kontakta Nadia Axelson, tf chef Tre Stiftelsers sjuksköterskor
Tel: 031-7042720
E-post: nadia.axelsson@trestiftelser.se