Våra nyhetsbrev

Fr o m april 2022 skickar vi ut månadsvisa nyhetsbrev till anhöriga och hyresgäster. De tidigare veckobreven, med uppdateringar om vårt arbete kring pandemin, upphörde i samband med att covid-19 inte längre klassificeras som en allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom.

Prenumerera på våra nyhetsbrev genom att klicka på din eller din närståendes enhet och fyll i formuläret. Genom att anmäla dig nedan mottar du både generella informationsutskick, och utskick från enheten. Breven delas även ut fysiskt till dig som är hyresgäst på Tre Stiftelser.

Änggårdsbacken Hus A
Änggårdsbacken Hus B
Änggårdsbacken Hus C
Vegahusen A
Vegahusen BC
Otium

För att avsluta prenumerationen klickar du på ”Unsubscribe” längst ner i nyhetsbrevet som mailas ut till dig.