Tre Stiftelsers styrelse består av kommunpolitiker från Göteborgs Stad.
Kommunfullmäktige utser ledamöterna samtidigt med de allmänna valen.

Styrelse

Maria Lundgren

Ordförande

 

Anders Sundberg

Vice ordförande

Hans Aronsson

Ledamot

Rita Stålbert

Ledamot

Peter Svensson

Ledamot

Ing-Marie Glimdén Karlsson

Suppleant

Maria Wåhlin

Suppleant

Charlotta Lundqvist

Suppleant