Tre Stiftelsers styrelse består av kommunpolitiker från Göteborgs Stad.
Kommunfullmäktige utser ledamöterna samtidigt med de allmänna valen.

Styrelse

Anders Sundberg

Ordförande

Erik Norén

Vice ordförande

Maria Lundgren

Ledamot

Robert Hörnquist

Ledamot

 

 

Ingmari Karlsson

Ledamot

Annika H Alström

Suppleant

Boris Ståhl

Suppleant

Carl Kilbo Edlund

Suppleant