Kontaktlista

För generella frågor

Välkommen att maila:
info@trestiftelser.se

Hanna Stensson
Kommunikatör
Telefon: 031-704 2692
Mobil: 070-227 05 35
hanna.stensson@trestiftelser.se

Samuel Hedin,
Enhetschef Änggårdsbacken A,
tel: 031-70 42 710
mobil:0769-41 11 80
samuel.hedin@trestiftelser.se

Mikael Mann,
Enhetschef Änggårdsbacken A,
tel: 031-70 42 719
mobil:0702-19 37 07
mikael.mann@trestiftelser.se

Ylva Johnsson,
Enhetschef Änggårdsbacken B,
tel: 031-70 42 729
mobil: 0725-03 43 20
ylva.johnsson@trestiftelser.se

Madeleine Augustsson,
Enhetschef Änggårdsbacken Hus B
Tel 031-70 42 720
madeleine.augustsson@trestiftelser.se

Britt-Marie Börjesson,
Enhetschef Änggårdsbacken C
tel: 031-70 42 730
mobil: 0725-60 39 94
britt-marie.borjesson@trestiftelser.se

Kristina Magnusson,
Enhetschef Änggårdsbacken C
tel: 031-70 42 739
mobil: 0725-60 41 26
kristina.magnusson@trestiftelser.se

Jessica S Johansson (tidigare Börjesson)
Enhetschef Otium
Tel: 031-70 42 780
jessica.s.johansson@trestiftelser.se

Maria Dreyer
Enhetschef Otium
tel: 031-70 42 789
maria.dreyer@trestiftelser.se

Armita Makvandi 
Enhetschef Vegahusen A
tel: 031-70 42 630
mobil: 0722-31 37 68
armita.makvandi@trestiftelser.se

Satu Piuva,
Enhetschef Vegahusen A
tel: 031-70 42 639
mobil: 0725-05 91 34
satu.piuva@trestiftelser.se

Meri Kimoska
Enhetschef Vegahusen BC
tel: 031-70 42 610
mobil: 073 64 04 188
meri.kimoska@trestiftelser.se

Lena Sjöö
Enhetschef Vegahusen BC
tel: 031-70 42 619
mobil: 073 64 04 354
lena.sjoo@trestiftelser.se   

Nadia Axelsson,
Medicinskt sjuksköterska (MAS), Verksamhetsutvecklare
tel: 031-704 26 06
nadia.axelsson@trestiftelser.se

Emil Jacobsson,
Måltidschef, enhetschef Kultur
tel: 031-70 42 670
mobil: 0702-31 40 14
emil.jacobsson@trestiftelser.se

Johan Rindeborg,
Administrativ chef/Chef Fastighet, Ekonomi
tel: 031-70 42 680
mobil: 0706-48 53 80
johan.rindeborg@trestiftelser.se

Maria Lundin,
Verksamhetschef
tel: 031-70 42 604
mobil: 070-215 59 29
maria.lundin@trestiftelser.se

Maria Tid,
Bitr, verksamhetschef
tel: 031-70 42 605
mobil: 0705-08 06 38
maria.tid@trestiftelser.se

Sandra Hultén Johansson,
Direktör
tel: 031-70 42 601
mobil: 076-72 18 808
sandra.hulten@trestiftelser.se