Kultur

Tre Stiftelser har en omfattande kulturverksamhet på alla tre adresser. Programmen revideras och kompletteras löpande efter hyresgästernas önskemål och prioriteringar. Varje vardag erbjuds ett flertal studiecirklar i Träffpunkterna. Grundstämningen ska vara glädje med en självklar utgångspunkt i harmoni och skapa en meningsfull vardag. Kulturverksamheten är uppdelade i evenemang och studiecirklar. På enheterna finns även kulturombud som anordnar olika arrangemang.

Gym

På Änggårdsbacken och Otium finns det gym med personlig tränare för hyresgästerna. När vi blir äldre är det extra viktigt att träna musklerna.

Solanläggningar

På Vegahusen och Änggårdsbacken finns det solanläggningar. Solen har många fördelar bl.a. minskar den stress och minskar risken för depression. Värmen av solen gör också att du slappnar av i muskler och leder.

Vårdhund

På Tre Stiftelser finns två diplomerade vårdhundar som besöker samtliga adresser.

 

 

Öppna cirklar

Varje år finns ett rikt utbud av studiecirklar. Deltagarna träffas 6-12 gånger per termin beroende på typ av cirkel.