Kultur

Tre Stiftelser har en omfattande kulturverksamhet på alla tre adresser. Programmen revideras och kompletteras löpande efter hyresgästernas önskemål och prioriteringar. Varje vardag erbjuds ett flertal studiecirklar i Träffpunkterna. Grundstämningen ska vara glädje med en självklar utgångspunkt i harmoni och skapa en meningsfull vardag. Kulturverksamheten är uppdelade i evenemang och studiecirklar. På enheterna finns även kulturombud som anordnar olika arrangemang.

Träning

Tre Stiftelser lägger stort fokus på motion och rörelse. Personalen i Träffpunkterna har även utbildning i träning för äldre. Under 2020 planeras en öppning av gymkonceptet ”Kropp och knopp”. Flera gånger veckovis erbjuds gymnastikträning med vår egen PT Petra Johansson eller personal från Träffpunkten. Scheman och utbud kan skilja sig åt något mellan de olika adresserna.

Gym

På samtliga av våra adresser finns det gym med personlig tränare för hyresgästerna. När vi blir äldre är det extra viktigt att träna musklerna.

Solanläggningar

På alla våra adresser finns det solanläggningar. Solen har många fördelar bl.a. minskar den stress och minskar risken för depression. Värmen av solen gör också att du slappnar av i muskler och leder.

Öppna cirklar

Varje år finns ett rikt utbud av studiecirklar eller aktiviteter, såsom målning, gymnastik, teknik. Deltagarna träffas 6-12 gånger per termin beroende på typ av cirkel.