Utvecklingsråd

För att ligga i framkant och utveckla äldreomsorgen arbetar vi strukturerat genom tvärprofessionella utvecklingsråd där vi omvärldsbevakar och provar nya metoder.