Välkommen till Tre Stiftelsers Vänförening

– den första vänföreningen för ett äldreboende

Vänföreningen är en ideell förening som bildades 2011. Vi stödjer och främjar Tre Stiftelsers verksamheter som gemensamt utgår från tre olika hörnstenar: Hanterbarhet, begriplighet och meningsfullhet.

Vänföreningen stöttar verksamheten genom att erbjuda promenader, körsång, samtal, utbildningar och mycket mer.

Lite kort historik och nutid

Tre Stiftelsers Vänförening startades 7 april 2011 vid ett konstituerande möte på Änggårdsbackens äldreboende. Initiativtagare var Mattias Aurell, Bengt Mollstedt och Marina Throne-Holst som alla länge varit kommunalpolitiskt aktiva och länge följt – och beundrat – verksamheten inom Tre Stiftelser. De såg här en möjlighet att sprida kunskap om äldrevård i allmänhet men i synnerhet om den närmast banbrytande goda äldrevård som skapats inom Tre Stiftelser under perioden 1990–2010.

Vänföreningen har med influtna medel hittills kunnat bidra med utsmyckning av trädgården på Änggårdsbacken, föreläsning och demonstration för personal om musik i vården och underhållning för de boende i samband med en Vänföreningens dag ute på de tre enheterna.

Vänföreningen har även bidragit ekonomiskt till en utbildning i ”livsberättargrupp” för två undersköterskor anställda på Tre Stiftelser. Vi har även haft volontärer vid aktiviteter inom stiftelsen.

Vänföreningen anordnar vår och höst medlems- och anhörigmöte med inbjudna föreläsare.

Vi har under åren kunnat glädja oss åt utmärkta föredrag inom så skilda ämnen som god mat för äldre, vårdhundens insatser, syn och hörselvård för äldre, andra tekniska hjälpmedel, det goda samtalet, politiska frågor och mycket mera. Våra möten har alltid åtföljts av livlig diskussion och Tre Stiftelser har bjudit på kaffe/te och god kaka!

Vänföreningen har i dag ca 18 medlemmar varav två hedersmedlemmar, men det finns plats för många fler – alla är hjärtligt välkomna.

Styrelsen har ett nära samarbete med direktören Sandra Hultén. Syftet är ett gemensamt informationsutbyte samt att föra diskussioner om hur vi kan samverka för hyresgästernas bästa.

Du blir medlem genom att sätta in 100 kr på plusgiro 619947–5 eller bankgiro 809–4369. Glöm inte ange avsändare och gärna e-mail-adress.

Du når oss genom att kontakta:

Idalena Svensson, ordförande
076 014 50 05 idalena.svensson@gmail.com