Välkommen till
Tre Stiftelsers Vänförening

– den första vänföreningen för ett äldreboende

Vänföreningen är en helt obunden och ideell förening med uppgift att stödja och uppmuntra verksamheten inom Tre Stiftelser samt att sprida information om äldrevård i allmänhet och om den inom Tre Stiftelser i synnerhet.

Klicka för info om nästa möte. Välkommen!

Vänföreningen vill sprida kunskap om äldrevården med fokus på helhetssyn på omvårdnad med betoning på kultur, mat och trädgård.

Du blir medlem genom att sätta in 100 kr på plusgiro 619947 – 5 eller bankgiro 809 – 4369. Glöm inte ange avsändare och gärna e-mail-adress.

Kontaktpersoner:

Mattias Aurell, ordförande
031 – 40 51 56 elmaaurell@gmail.com

Ann-Gret Dahllöf, sekreterare
031-40 82 14 agdahllof@gmail.com