Inne- och utemiljö

En behaglig atmosfär och omgivning skapar välbefinnande. Vårt mål är att både inne- och utemiljöer ska vara såväl stödjande som trivsamma för att hyresgästerna ska uppleva välbefinnande och värdighet. Den fysiska och psykosociala miljöns betydelse finns med i kompetensutvecklingsprogrammet.

Vår strävan är att tillgodose behovet av ett socialt sammanhang för hyresgästerna. Med ökad tillgänglighet vill vi möjliggöra ett självständigt och aktivt liv. Vare sig miljöerna vi skapar är inomhus eller utomhus ska de främja både fysiska och sociala aspekter. De ska kännas lockande och frestande att vistas i.