Medarbetare

Tre Stiftelser är en attraktiv arbetsplats där personalfrågorna står högt på agendan. Förtroendet för våra medarbetare är grunden i vår verksamhet.

Medarbetarnas engagemang, trivsel och delaktighet är avgörande för en god verksamhetsutveckling. Väl så viktigt som att arbeta med rekrytering är att satsa på redan anställda. Duktiga medarbetare som trivs med sitt arbete hos oss är också våra bästa ambassadörer.
Verksamheten är utformad så att den utvecklar och tar tillvara medarbetarnas förutsättningar och kompetens. Den underlättar för medarbetarna att ta ansvar för planering, genomförande och uppföljning.

Ledarskap

Ett verksamhetsnära ledarskap är en förutsättning för en god arbetsmiljö och en god äldreomsorg. Med verksamhetsnära ledarskap menar vi:

• ledare som är synliga, fysiskt närvarande, tillgängliga och nåbara, som arbetar med planerade möten och täta besök ute i verksamheten.
• ledare som är väl förtrogna med verksamheten. Förtrogenheten nås i dialog med personalen, men också genom att vara med i verksamheten – att gå bredvid och gå in.
• ledare som är förtrogna med och insatta i hyresgästernas behov.

Ansvarig för verksamheten inom Tre Stiftelser är Direktör Sandra Hultén Johansson.

Chefer för de olika enheterna hittar du under fliken Kontakt.