Tillgänglighet

I Tillgänglighetsprojektet inventerar Enhetskatalogen tillgängligheten hos offentliga byggnader i Göteborg. Uppgifterna finns i en databas på Göteborgs Stads hemsida där även Tre Stiftelser finns med. Följande länkar tar dig till fotografier och kommentarer om hur tillgängligheten är i våra hus.

Änggårdsbacken Vegahusen Otium