Durewallutbildning

Från vänster, Katarina Almén som höll i utbildningen, därefter Marie Steffensen, Marie Fridell, Pia Baek, Anna Lindeblad och Afshin Nabijou som har gått klart instruktörsutbildningen enligt Durewallsmetoden. Durewallmetoden är en ergonomisk, principbaserad och flexibel arbetsmetod med en etisk inriktning. Grundfilosofin är att bidra till en god omvårdnad av dem som behöver vårt stöd. För att […]