Durewallutbildning

Durewallmetoden är en ergonomisk, principbaserad och flexibel arbetsmetod med en etisk inriktning. Grundfilosofin är att bidra till en god omvårdnad av dem som behöver vårt stöd. För att lyckas med konsten att stödja och hjälpa en person krävs det omtanke, empati och ett etiskt tänkande. Vi skall använda ett mjukt och skonsamt sätt att beröra och ta i våra medmänniskor. Vi skall visa respekt och fokusera på ett gott bemötande likväl som på det vi skall utföra t ex en förflyttning. Med grundprincipen ” minsta möjliga kraft” faller det sig naturligt att arbeta på ett mjukt sätt. Medmänsklighet och omtanke i kombination med en skonsam principbaserad arbetsteknik är grunden i Durewallmetoden.