Information med anledning av coronaviruset

Vill du ta del av den senaste informationen?

Vi vill påminna dig som närstående om att prenumerera på våra nyhetsbrev – med anledning av coronaviruset skickar vi veckovisa nyhetsbrev med den senaste informationen. Anmäl dig här. Vill du ta del av tidigare utskick? Dessa finner du här. De månadsvisa nyhetsbreven från respektive enhet pausas tills vidare.

Fr o m 1 april 2020 råder besöksförbud i alla Tre Stiftelsers verksamheter (besöksstopp har gällt sedan 13 mars). Läs mer om det här.

Nu ligger fokus på enskilda aktiviteter och utomhusvistelse, följ gärna våra dagar på via vår Facebooksida.

 

Så arbetar vi för att motverka och bromsa smittspridning inom Tre Stiftelser

Äldre personer är en känslig riskgrupp för coronaviruset (Covid-19) och det är vår högsta prioritet att förhindra så att smittan når våra verksamheter – både för att värna om hyresgäster och medarbetare.

Arbetet för att motverka och bromsa smittspridning är genomgående i alla delar av det dagliga arbetet, därför är det svårt att räkna upp varje åtgärd vi vidtar. Nedan är en sammanfattning av huvudåtgärder som vidtas i dagsläget. Dessa kan komma att utökas eller förändras. Vi har en beredskapsgrupp som dagligen uppdaterar sig på den senaste informationen från myndigheterna för att säkerställa att vi följer rekommendationer från Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen samt rutiner från Smittskydd Västra Götaland.

• Besöksstopp gäller i alla verksamheter sedan 13 mars. Fr o m 1 april övergick besöksstoppet till besöksförbud. I dagsläget tillåts inga externa besökare, ej heller extern personal. Vi avråder även från utomhusbesök.’

• Samtliga restauranger är tills vidare stängda och måltider intas i största möjliga mån i lägenheten.

• Aktiviteter riktas om till mindre grupper, enskilda promenader eller utomhusaktivitet med avstånd mellan deltagare.

• Extra insatta utbildningstillfällen för medarbetare kring rutinerna och smittskydd för att motverka och bromsa smittspridning.

• Vi stärker upp sjuksköterskebemanning vid behov och erbjuder samtalscirklar för medarbetare.

• Vårdcentralens tjänstgörande läkare är ansvarig för att ordinera provtagning. Omgående vid misstänkt smitta följer vi strikta rutiner för att minimera risken för vidare smittspridning. Vi avvaktar inte provtagning utan vidtar försiktighetsåtgärder direkt.

• Bemanningen styrs för att minska rörligheten internt och personalen uppmanas att stanna hemma vid minsta sjukdomssymtom.

• Hyresgäster uppmanas att följa Folkhälsomyndighetens rekommendation till personer över 70 år att begränsa sina sociala kontakter, för att undvika att själv bli smittad och att smitta andra.

• Vi följer noga de basala hygienrutinerna. Som alltid uppmanas personal att stanna hemma vid minsta sjukdomssymtom.

• Förråden med skyddsutrustning fylls på löpande.

• Ny personal som anställs genomgår en introduktionsutbildning som förstärker kunskapen om smittspridning och Covid-19.

 

 

Läs även

Så agerar Tre Stiftelser vid misstanke om smitta av coronaviruset (Covid-19) 

Besöksförbud i alla Tre Stiftelsers verksamheter

 

Har du frågor? 

• Anhörig: Du är varmt välkommen att kontakta enhetschefen på din närståendes enhet. Kontaktuppgifter finner du under fliken Kontakt 

• Övriga frågor hänvisas till Monica Berglund, direktör för Tre Stiftelser
Tel: 031-70 42 601
E-post: monica.berglund@trestiftelser.se

 

Håll dig informerad

På krisinformation.se finns de ansvariga myndigheternas information om coronaviruset.

Information om coronaviruset på krisinformation.se

Folkhälsomyndigheten har sammanställt frågor och svar gällande exempelvis symptom på smitta och hur viruset smittar.

Frågor och svar om coronaviruset från Folkhälsomyndigheten

Västra Götalandsregionen har bland annat länkar och information från smittskyddet både riktad till vårdgivare och allmänhet.

Information om coronaviruset hos Västra Götalandsregionen

Har du frågor om coronaviruset covid-19 kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13. All information som 113 13 lämnar ut är säkerställd av Folkhälsomyndigheten eller annan ansvarig myndighet. Tjänsten är tillgänglig dygnet runt.