Information med anledning av coronaviruset

3 april 2020

Denna sida kommer även framåt att uppdateras löpande, dock inte dagligen. Vi vill påminna dig som närstående om att prenumerera på våra nyhetsbrev – med anledning av coronaviruset skickar vi veckovisa nyhetsbrev med den senaste informationen. Anmäl dig här. De månadsvisa nyhetsbreven från respektive enhet pausas tills vidare.

Fr o m 1 april 2020 råder besöksförbud i alla Tre Stiftelsers verksamheter (besöksstopp har gällt sedan 13 mars). Läs mer om det här.

Nu ligger fokus på enskilda aktiviteter och utomhusvistelse, följ gärna våra dagar på via vår Facebooksida.

 

Läs även

Så agerar Tre Stiftelser vid misstanke om smitta av coronaviruset (Covid-19) 

Besöksförbud i alla Tre Stiftelsers verksamheter

 

Så arbetar vi för att motverka och bromsa smittspridning inom Tre Stiftelser

Äldre personer anses vara en känslig riskgrupp för coronaviruset (Covid-19) och det är vår högsta prioritet att förhindra så att smittan når våra verksamheter – både för att värna om hyresgäster och medarbetare. Tre Stiftelser följer Göteborgs Stads och Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Vi är beredda att förstärka insatserna vid behov.

Inom Tre Stiftelser har vi tagit fram en beredskapsplan och tillsatt en beredskapsgrupp. Vi vidtar i dagsläget en rad åtgärder för att motverka smittspridning i verksamheterna.

Sedan den 1 april 2020 råder besöksförbud i alla våra verksamheter. Det är en försiktighetsåtgärd för att värna om hyresgäster och medarbetare.

Kompetens kring att förhindra infektioner och smittspridning är en central del av vård och omsorg av äldre personer. Vi har såväl erfarenhet som rutin vad gäller detta. Vi är fortsatt mycket noggranna med att hålla en god handhygien och följa de basala hygienrutiner som gäller inom vård och omsorg.

Som alltid uppmanar vi personal att stanna hemma om de upplever sjukdomssymtom. Vi uppmanar även hyresgäster att följa Folkhälsomyndighetens rekommendation till personer över 70 år att begränsa sina sociala kontakter, för att undvika att själv bli smittad och att smitta andra.

 

Har du frågor? 

• Anhörig: Du är varmt välkommen att kontakta enhetschefen på din närståendes enhet. Kontaktuppgifter finner du       under fliken Kontakt 

• Press: Du är varmt välkommen att kontakta Lisa Thambert, tf kommunikationsansvarig.
Tel: 0722-27 08 77
E-post: lisa.thambert@trestiftelser.se

• Övriga frågor hänvisas till Monica Berglund, direktör för Tre Stiftelser
Tel: 031-70 42 601
E-post: monica.berglund@trestiftelser.se

 

Håll dig informerad

På krisinformation.se finns de ansvariga myndigheternas information om coronaviruset.

Information om coronaviruset på krisinformation.se

Folkhälsomyndigheten har sammanställt frågor och svar gällande exempelvis symptom på smitta och hur viruset smittar.

Frågor och svar om coronaviruset från Folkhälsomyndigheten

Västra Götalandsregionen har bland annat länkar och information från smittskyddet både riktad till vårdgivare och allmänhet.

Information om coronaviruset hos Västra Götalandsregionen

Har du frågor om coronaviruset covid-19 kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13. All information som 113 13 lämnar ut är säkerställd av Folkhälsomyndigheten eller annan ansvarig myndighet. Tjänsten är tillgänglig dygnet runt.