Veganhusen C är Stjärnmärkta!

Svenskt Demenscentrum har Stjärnmärkt Vegahusen C för att det arbetar tillsammans för en personcentrerad demensvård. Utbildningsmodellen ”Stjärnmärkt” har fyra steg: Genomfört webbutbildningarna ”Demens ABC” och ”Demens ABC plus”. Genomfört webbutbildningen ”Nollvisionen”. Deltagit i uppföljande reflektions- och diskussionsträffar som bygger på webbutbildningarna. Påbörjat arbetet med checklista demens. Utbildningen utgår ifrån Socialstyrelsens Nationelle riktlinjer för vård och […]