Ett tack till alla som möjliggjort min och Tre Stiftelsers resa

Efter drygt trettio år som direktör är det nu dags för mig att lämna över taktpinnen till Sandra Hultén Johansson. Att gå i pension är en de av största förändringarna en människa genomgår i sitt liv. Men att välkomna förändring är som bekant väldigt viktigt. Tänk vilken skillnad vi har åstadkommit genom att tillsammans våga fullt ut.

Det har varit en lång resa. Från dåtidens långvård, när flera personer inte sällan tvingades bo i samma rum, till dagens moderna äldreboende med fokus på livskvalitet. Det är tack vare engagemanget från medarbetare och chefer, som det har varit möjligt att komma dit vi är idag.

För varje insats medarbetare och chefer bidragit med, har vi kommit en bit längre på vår resa. En dirigent med sin taktpinne är ingenting utan sin orkester – och även om jag under åren har satt färdriktningen, är det dem som nött in värdegrunden i det dagliga arbetet. Även hyresgäster och närstående har genom synpunkter hjälpt oss vidare.

För idag är Tre Stiftelser ett äldreboende i mästarklass. Vi ser till att ligga i framkant, omvärldsbevakar och är innovativa. Med det sagt finns det alltid utrymme för förbättring och utveckling – det är viktigt att komma ihåg. Nu tänker jag själv gå en kurs i modern design för dagens äldreboende!

Som ett äldreboende i mästarklass är jag är särskilt stolt över vår värdebaserade verksamhet. Den salutogena teorin är vår ledstjärna i alla lägen. Medarbetare söker till oss tack vare vårt goda renommé och efterfrågan på våra lägenheter är hög.

Ni har redan lovat att värna om den salutogena värdegrunden med fokus på meningsfullhet och välbefinnande, vilket är det viktigaste för alla människor. Det känns tryggt att veta att den kommer leva vidare med alla er.

Till sist vill jag tacka för den värmande uppvaktningen med många känslosamma möten. Nu önskar jag er alla lycka till med att ligga i topp!

Vänliga hälsningar,
Monica Berglund

2021-12-17