Högsta förvaltningsdomstolen ger Tre Stiftelser rätt i tvisten mot IVO

Högsta förvaltningsdomstolen beslutade igår onsdag att ge Tre Stiftelser rätt i tvisten mot IVO, Inspektionen för vård och omsorg, som hade avslagit Tre Stiftelsers ansökningar om tillstånd att bedriva äldrevård p.g.a. att stiftelsernas ansökningar hade kommit in för sent, i förhållande till en övergångsregel. Enligt Högsta förvaltningsdomstolen kan denna för­sening inte i sig ligga till […]