Sånger vi minns

Speldags kl. 11:30 med Sabina Henriksson
Kända visor och glada låtar på många olika instrument.