Internationella kvinnodagen

Träffpunkten uppmärksammar dagen och kommer att ha ett annat program.