Föreläsning om Lasse Dahlqvist

Åsa Lilliestam från sjöfartsmuseet föreläser om Lasse Dahlqvist.

Träffpunkten Vegahusen kl. 14:30