VEGAHUSEN Föreläsning ”Emigrationen och Amerikaväskan”

Föreläsare Åsa Lillestam från Sjöfartsmuseet. Träffpunkten kl. 14:30