Föreläsning av Sjöfartsmuseet

Träffpunkten 14:30. Åsa Lilliestam från Sjöfartsmuseet föreläser.