Föreläsning av Sjöfartsmuseet

Träffpunkten 14:00. Åsa Lilliestam från Sjöfartsmuseet föreläser.