Äpplets Dag i Träffpunkten

På Änggårdsbacken, Vegahusen och Otium.