Stor samverkan skapar framtidens trygghetslarm

GPS-baserade trygghetslarm för utomhusbruk kan förbättra livet för många. Viktiga grupper är aktiva äldre och personer med demenssjukdom eller kognitiva funktionsnedsättningar. Möjligheterna att utveckla funktionen har varit begränsade och den används därför inte i större omfattning. Nu har sex av Sveriges medelstora kommuner, tillsammans med Tre Stiftelser i Göteborg valt att samarbeta för att tillsammans […]