Visselblåsarfunktion

För Tre Stiftelser är det viktigt att ha tydliga värderingar och arbeta för en öppenhet. Vi vill göra det möjligt att tidigt fånga upp och agera på signaler om eventuella missförhållanden i verksamheten. Ett verktyg är vårt visselblåsarsystem.

Vår förhoppning är att det alltid ska kännas naturligt att prata med oss direkt om man ser saker som inte borde förekomma. Det är viktigt att det finns en öppen dialog och att du kan vända dig till oss om frågor skulle uppstå.

Om någon vill uppmärksamma ett problem anonymt så är det möjligt via visselblåsarfunktionen. Den används inte för att anmäla mindre förseelser eller allmänt missnöje och klagomål. Om du istället vill framföra denna typ av händelser vänder du dig till enhetschefen på boendet. Kontaktuppgifter finner du på denna länk.

Vad kan du anmäla?
Visselblåsarsystemet är till för allvarliga missförhållanden. En visselblåsning kan vara saker som är olagliga, oetiska eller på annat sätt olämpliga. Alla anmälningar behandlas, men om de bedöms ligga utanför systemets syfte går de inte vidare till fortsatt utredning. Oavsett får du alltid återkoppling på ditt ärende.

Att prata om problem får aldrig upplevas som obehagligt. Vi har ett repressalieförbud vilket innebär att personen som gör en visselblåsning genom systemet inte bestraffas.

Så gör du en anmälan
För att göra en anmälan går du in på en extern webbplats och fyller i ett formulär med relevant information (se länk nedan). Ärenden utreds av en extern och oberoende advokat. Återrapportering sker till ledning med förslag på åtgärd.

OBS! För att garantera din anonymitet, rekommenderar vi dig att:

Använda en dator utanför Tre Stiftelsers nätverk när du rapporterar, då webbtrafik från arbetsplatsen kan vara spårbar

Kopiera och klistra in länken nedan i din webbläsare:
https://lantero.report/trestiftelser

Om du har en QR-läsare i mobilen kan du också skanna QR-koden nedan och komma direkt till rapporteringssidan. Se då till att mobilen inte är uppkopplad mot vårt wifi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lagen (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden, den så kallade visselblåsarlagen, innebär bland annat att såväl privata som offentliga arbetsgivare som har 50 eller fler arbetstagare ska vara skyldiga att ha interna visselblåsarfunktioner.