Verksamhet

Vi tror på en äldreomsorg i mästarklass. Vi erbjuder omsorg och stöd som utgår från det friska hos varje individ. För dig som inte vill sluta upptäcka, för dig som vill vistas i vackra miljöer. För dig som vill att varje måltid ska vara en njutning och för dig som vill möta nya vänner hela livet.

Tre Stiftelser står för verksamheten i tre olika stiftelser som sedan 1988 administreras gemensamt. De stiftelser som ingår är:

På Tre Stiftelser bor sammanlagt 380 personer med biståndsbeslut enligt Socialtjänstlagen. (För mer information om biståndsbeslut se www.goteborg.se). Verksamheten bedriver omsorg, vård och service med inriktning på somatik, geropsykiatri och demens.

Varje hyresgäst har två undersköterskor; en kontaktperson och en vice kontaktperson, samt en omvårdnadsansvarig sjuksköterska som tillsammans svarar för hyresgästens omsorg, vård och service. Varje enhet leds av två enhetschefer med gemensamt ledarskap.

Kostchefen ansvarar för verksamhetens alla kök och restauranger för att säkerställa en hög och jämn kvalitet på maten.

Tre Stiftelser bedriver även dagverksamhet. Klubb Vega som välkomnar personer under 65 år med demenssjukdom.

Verksamheten har 380 anställda vilket inkluderar all personal inom omsorg, vård, fastighet, städ, kök och restaurang samt administration.

Värdegrund

Tre Stiftelser bedriver salutogen omsorg, vård och service. Ordet salutogen kommer från Salus, som var hälsans och välfärdens gudinna i den romerska mytologin. Vår verksamhet utgår från det friska hos varje individ och vår omsorg utgår alltid från hyresgästen förutsättningar, önskemål och behov.

Du som hyresgäst avgör hur dina dagar ska se ut och vad du mår bäst av. När du flyttar in på Tre Stiftelser intervjuar vi dig om din livsberättelse, och antecknar vad som sägs. Målet är att du ska behålla dina vanor och njutningar även i ditt nya boende. En salutogen omsorg bygger på ett aktivt intresse från personalen, en vilja att lyssna, förstå och sedan agera.

Den salutogena verksamheten utgår från tre komponenter:

  • Meningsfullhet, som ger en tro på att livet har en mening värd att satsa energi och engagemang på.
  • Begriplighet, som innebär att man förstår sig själv, sin omgivning och tillvaro liksom att man själv blir förstådd av andra.
  • Hanterbarhet, som handlar om att kunna bemästra situationer som uppstår.

Om dessa tre komponenter är uppfyllda kan en känsla av sammanhang skapas, KASAM. Man kan likna KASAM vid livslust och välmående. Detta är målet och syftet med all vår verksamhet.

För att ge meningsfullhet och uppnå dessa komponenter har vi ett antal fokusområden på Tre Stiftelser, Måltid, Kultur och Miljö.
Du kan läsa mer om vad vi erbjuder inom varje område i flikarna längst upp på sidan.

Service och öppenhet

På Tre Stiftelser har vi flera verksamheter som även lockar besökare utanför kretsen av närstående. Därigenom får hyresgästerna se nya ansikten och uppleva liv och rörelse på nära håll. Det är ett sätt att låta ”samhället” komma till oss.

Våra restauranger har därför även öppet för allmänheten. Olika former av service för hyresgästerna är också tillgängliga för utomstående. Det gäller till exempel frisör, fotvård och vårdcentral. Tre Stiftelser har också konferensverksamhet för externa kunder, läs mer här.

Patientnämnden vill informera om att de är ett stöd för dig som har kontakt med den kommunala hälso- och sjukvården, läs mer här.