Tre Stiftelsers Vänförening startades 7 april 2011 vid ett konstituerande möte på Änggårdsbackens äldreboende. Initiativtagare var Mattias Aurell, Bengt Mollstedt och Marina Throne-Holst som alla länge varit kommunalpolitiskt aktiva och länge följt – och beundrat – verksamheten inom Tre Stiftelser. De såg här en möjlighet att sprida kunskap om äldrevård i allmänhet men i synnerhet om den närmast banbrytande goda äldre vård som skapats inom Tre Stiftelser under perioden 1990-2010.

Vid det första medlemsmötet 26 maj 2011 godkändes ett stadgeförslag som granskats av Vinge advokatbyrå. Den viktiga ändamålsparagrafen stadgar att ”Vänföreningen har ändamål att ideellt och ekonomiskt stödja och främja Tre Stiftelsers verksamhet inom äldrevård och långtidssjukvård. För sin verksamhet äger vänföreningen mottaga och förvalta penningmedel, värdepapper och annan lös eller fast egendom som kan överlämnas, doneras eller testamenteras till Vänföreningen.” Vänföreningen tar således tacksamt emot gåvor och bidrag för främjande av Tre Stiftelsers verksamhet.

Vänföreningen har med influtna medel hittills kunnat bidra med utsmyckning av trädgården på Änggårdsbacken, föreläsning och demonstration för personal om musik i vården och underhållning för de boende i samband med en Vänföreningens dag ute på de tre enheterna.

Som alternativ till blomsteruppvaktning vid frånfälle har Vänföreningen blivit ihågkommen i begravningsannonser och detta har givit värdefulla ekonomiska bidrag till verksamheten.

Vånföreningen anordnar vår och höst medlems- och anhörigmöte med inbjudna föreläsare. Vi har under åren kunnat glädja oss åt utmärkta föredrag inom så skilda ämnen som god mat för äldre, vårdhundens insatser, syn och hörselvård för äldre, andra tekniska hjälpmedel, det goda samtalet, politiska frågor och mycket mera. Våra möten har alltid åtföljts av livlig diskussion och Tre Stiftelser har bjudit på kaffe/te och god kaka!

Årets styrelse 2017 har varit Mattias Aurell ordförande, Ann-Gret Dahllöf sekreterare, Viveka Gedda kassaförvaltare , Yvonne Ingelmark, Ove Fosse och Karin Thulin ledamöter. Ständigt adjungerade är Tre Stiftelsers direktör Monica Berglund och vår revisor Åke Hybbinette.

Vänföreningen har i dag ca 50 medlemmar men det finns plats för många fler – alla är hjärtligt välkomna!

Göteborg i december 2017.

Mattias Aurell