Boendet

Vill du flytta till något av Tre Stiftelsers boenden?

Göteborgs Stads Äldrebosamordning administrerar kön till alla Tre Stiftelsers lägenheter. För att erhålla en lägenhet behöver du ett biståndsbeslut för särskilt boende enligt Socialtjänstlagen. Kontakta biståndshandläggaren i din stadsdel. Läs mer om hur du går tillväga här: Ansök om lägenhet på äldreboende

Oavsett var du bor har du rätt att anmäla intresse för att få bo i något av Tre Stiftelsers hus. Kostnaderna är likvärdiga med Göteborgs Stads övriga äldreboenden.

Vegahusen

Göteborgs fattigvård har anor från 1619 då ett hospital för fattiga och sjuka anlades vid Gamlestadsmotet. Vegahusen har sina rötter i denna fattigvård. Instiftelsebrevet utfärdades av Kungl. Maj:t den 8 november 1726. Detta år byggde man om en av fabriksbyggnaderna vid Stampen till Göteborgs stads fattighus.

När den Holtermanska baracken på Smedjebacken 1806 öppnades som fattigvårds- och arbetsinrättning flyttade det ”enklaste folket” från fattighuset dit. De fattiga som sett bättre dagar (s k pauvres honteaux) stannade däremot kvar i Stampen som nu byggdes om till något mer ståndsmässigt av stadsarkitekten Bernhard Carlberg.

1896 ändrades namnet till Stiftelsen Ålderdomshemmet i Göteborg. De gamla förnämt fattiga flyttade till en pampig byggnad på Vegagatan 55, som ritats av arkitekten Carl Fahlström. 1968 revs denna och ersattes av den byggnad i tidstypisk stil som ännu står kvar.

Vegahusen finns på Vegatan 55, intill Slottsskogen, och har idag verksamhet för totalt 138 boenden i tre hus.

Läs mer om Vegahusen på Seniorval.se 

 

Änggårdsbacken

Även Änggårdsbacken vid Sahlgrenska sjukhuset har traditioner från stadens gamla fattigvård. Detta äldreboende ligger vid Per Dubbsgatan, som är uppkallad efter en av Göteborgs pionjärer inom fattigvården. Per Dubb var läkare och startade Sahlgrenska sjukhuset efter en donation av Niklas Sahlgren. Men ”Pappa Dubb” är mest hågkommen som en hängiven läkare och organisatör av stadens fattigvård.

Stiftelsen Göteborgs sjukhem bildades 1862 efter stora donationer av bl a James Dickson. Till Änggårdsbacken flyttades verksamheten 1902, då en ny ståtlig byggnad av rött tegel och kalksten uppförts efter ritningar av Hans Hedlund och J Forsell.

Efter omfattande restaureringar 2001-2002 kan de boende på Änggårdsbacken åter njuta av de ursprungliga jugendinteriörerna. År 2002 uppfördes ytterligare två byggnader strax intill det stora tegelhuset.

Änggårdsbacken finns på Per Dubbsgatan 4, nära Sahlgrenska Universitetssjukhuset, och har idag totalt 169 platser fördelade på tre hus.

Läs mer om Änggårdsbacken på Seniorval.se

Otium

Otium är den yngsta av stiftelserna och den enda som inte har sitt ursprung i privata donationer. Stiftelsen bildades 1958 och fick sitt namn efter latinets Otium cum dignitate, som kan översättas med ”Vila med värdighet”.

Det dröjde till 1968 innan några äldre kunde flytta in på Otium, som då inrymdes i en byggnad med 38 små lägenheter. De boende fick betala 50 kronor om dagen. Det motsvarade kostnaden för att driva verksamheten.

Hemmet blev i praktiken ett pensionat dit ”finare” personer i Göteborg flyttade. Det var ett slags kollektivt pensionärsboende som inte reglerades av några biståndsbedömningar. När behov uppstod av vård och omsorg flyttades de boende helt enkelt över till Änggårdsbacken.

Den här ordningen fungerade i många år. Problem uppstod först när stadsdelsreformen infördes 1990. Då fick man plötsligt inte flytta från Otiums Härlanda till Änggårdsbacken i Göteborgs centrum. Situationen blev ännu mer problematisk då Ädelreformen 1992 garanterade kvarboende. Det kunde man inte garantera på Otium, eftersom där inte fanns några handikappanpassade badrum och toaletter. Följden blev en omfattande modernisering och ombyggnad av Otium som var klar 1996.

Otium finns på Stenungsundsgatan 19, i Björkekärr, och har idag samma villkor som de andra stiftelserna. Totalt finns 53 platser på boendet.

Läs mer om Otium på Seniorval.se

 

Tre Stiftelser bedriver verksamhet på tre olika adresser i Göteborg
– Vegahusen, Änggårdsbacken och Otium