EXTRA INFO: Besöksförbud från söndag 13 december

Alla äldreboenden i Göteborgs stad är ålagda att införa besöksförbud. Detta gäller även oss på Tre Stiftelser. Besöksförbudet är förlängt och gäller enligt nuvarande beslut till 2 februari. 

Som tidigare kan enhetschef medge undantag vid vård i livet slut, oro eller andra omständigheter. Nu kan även undantag göras för make, maka, sambo eller partner. Varje undantag måste dokumenteras, vi ber dig därför att ta kontakt med enhetschef inför besök.

Vid beslut om undantag tas alltid särskild hänsyn till hyresgästens välmående och behov.

Du finner kontaktuppgifter till enhetschefer här.

Besök utomhus är fortsatt tillåtet

Besök utomhus även fortsatt är tillåtet, men vi vill påminna om de skärpta allmänna råden som avråder från alla icke nödvändiga möten. Kom ihåg att hålla avstånd, var noga med hygienrutinerna och stanna hemma vid minsta sjukdomssymtom. OBS. Det är krav från Västra Götalandsregionen att bära munskydd i vårdlokaler. Besökare som fått undantag och vistas i Tre Stiftelsers lokaler ska därför bära munskydd under hela vistelsen. Besökare ombesörjer själva att ta med sig munskydd.

Tack för er förståelse och hjälp,

Vill du kontakta enhetschef hittar du kontaktuppgifterna här.

Har du frågor? Du är varmt välkommen att maila till info@trestiftelser.se  . 

Dina frågor besvaras då av vår kommunikationsansvariga i samråd med beredskapsgruppen.

 

Här kan du läsa om Folkhälsomyndighetens beslut att möjliggöra ansökan om lokala besöksförbud.