Kommentar: Artikel Göteborgs-Posten

 I går (8/12) publicerade Göteborgs-Posten en artikel om Tre Stiftelser, där man hänvisar till ärenden från 2019 och 2020 hos Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Artikeln handlar om att myndigheten anser att det finns brister i verksamheten som bedrivs på Änggårdsbacken hus B och C.

I vår roll som verksamhetsansvariga har vi ett stort ansvar. Vi måste alltid vara beredda på möta utomstående granskningar och kritik för att sedan vidta åtgärder. I artikeln utelämnas samtidigt vissa detaljer och vi vill därför tydliggöra hur vi arbetar:

  • Vår målsättning är att arbeta så personcentrerat som möjligt och alltid utgå från varje individs behov och önskemål.
  • Vi arbetar för en demensvård utan tvingande åtgärder, men vet att detta för oss, precis som andra verksamhetsansvariga, ofta innebär svåra gränsdragningar. Enligt IVO kan tekniska lösningar, s.k. välfärdsteknik vara ett bra komplement i vården och omsorgen. Här arbetar vi redan aktivt med teknik som stöd.
  • Enligt IVO kan ytterdörren till ett särskilt boende vara låst och det samma gäller dörrar till våningar och enheter. Låset måste dock vara konstruerat så att hyresgästen själv kan låsa upp. Det är detta vi förhåller oss till. Om en hyresgäst har svårighet att hantera lås så är vi redan idag behjälpliga att stödja personen.
  • Vi har en grundbemanning och är noga med att sätta in extra resurser när behov finns, exempelvis vid oro, nyinflyttning eller vård vid livets slut.
  • I artikeln skrivs det om enskilda klagomål och händelser från 2019 och 2020 som vi utrett och sett över sedan tidigare.

Nu arbetar vi aktivt med svaret till IVO som ska skickas in i januari. Vi återkommer som vanligt med mer information i nyhetsbrev i längre fram. Vi värnar om att vara transparenta gentemot medarbetare, hyresgäster och närstående.

Monica Berglund,
Direktör Tre Stiftelser

2021-12-09