Högsta förvaltningsdomstolen ger Tre Stiftelser rätt i tvisten mot IVO

Högsta förvaltningsdomstolen beslutade igår onsdag att ge Tre Stiftelser rätt i tvisten mot IVO, Inspektionen för vård och omsorg, som hade avslagit Tre Stiftelsers ansökningar om tillstånd att bedriva äldrevård p.g.a. att stiftelsernas ansökningar hade kommit in för sent, i förhållande till en övergångsregel. Enligt Högsta förvaltningsdomstolen kan denna för­sening inte i sig ligga till grund för att avslå ansökningarna.

Domen innebär att IVO nu ska fortsätta att handlägga Tre Stiftelsers tillståndsansökningar. Domen betyder också att Tre Stiftelser har möjlighet att fortsätta bedriva sin mycket uppskattade och uppmärksammade äldrevård i Göteborg.

Läs domen från Högsta förvaltningsdomstolen här