Modevisning & Klädförsäljning Otium

Senior shop kommer och visar kläder för försäljning. I matsalen klockan 11:00.