Styrelse

Tre Stiftelsers styrelse består av kommunpolitiker från Göteborgs Stad.
Kommunfullmäktige utser ledamöterna samtidigt med de allmänna valen.

 

Anders Sundberg, ledamot
Anders Sundberg, ordf (M)

Daniel Bernmar, v ordf (V)
 
styrelse2_web
Safdar Hussain, ledamot (S)

Robert Hörnquist, ledamot (L)

Ingmari Karlsson, ledamot (D)
 
Annika H Alström
Annika H Alström, suppleant (M)

Carl Kilbo Edlund, suppleant (MP)

Maria Oijens, suppleant (S)