Styrelse

Tre Stiftelsers styrelse består av kommunpolitiker från Göteborgs Stad.
Kommunfullmäktige utser ledamöterna samtidigt med de allmänna valen.

 


Anders Sundberg, ordf (M)
Daniel Bernmar, v ordf (V)

Ledamot (vakant)

Robert Hörnquist, ledamot (L)

Ingmari Karlsson, ledamot (D)
Annika H Alström
Annika H Alström, suppleant (M)

Carl Kilbo Edlund, suppleant (MP)

Suppleant (vakant)