Veganhusen C är Stjärnmärkta!

Svenskt Demenscentrum har Stjärnmärkt Vegahusen C för att det arbetar tillsammans för en personcentrerad demensvård.

Utbildningsmodellen ”Stjärnmärkt” har fyra steg:

  • Genomfört webbutbildningarna ”Demens ABC” och ”Demens ABC plus”.
  • Genomfört webbutbildningen ”Nollvisionen”.
  • Deltagit i uppföljande reflektions- och diskussionsträffar som bygger på webbutbildningarna.
  • Påbörjat arbetet med checklista demens.

Utbildningen utgår ifrån Socialstyrelsens Nationelle riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom och är en utbildningsmodell framtagen av Svenskt Demenscentrum.