Vårmöte 2020

Vänföreningen hade årsmöte den 28/4 i garaget hos ordförande. Ny kassör Jenneth Ekstrand, ny styrelseledamot Anki Hansson.

Foto från vårmötet som hölls på säkert avstånd mellan deltagarna.

 

Höstmöte 2019

Professor Kerstin Landin Wilhelmsen på Sahlgrenska kom för att tala om

Det är aldrig för sent att stärka skelettet!

Fallskador och benbrott är ett stort problem i äldreomsorgen och allt som kan göras för att förebygga dessa svåra händelser är synnerligen viktigt för oss alla. Professor Landin Wilhelmsen hade mycket att lära ut om detta och höll sin föreläsning på ett praktiskt plan.

För Tre Stiftelsers Vänförening

Mattias Aurell,

ordförande

Vårmöte 2019

Vårmötet hölls tisdag 9 april 18:30 – lokal Adam & Eva, Änggårdsbackens äldreboende, Per Dubbs gata 4 (nedanför Sahlgrenska)

Vi inleder med ett kort årsmöte för vår förening och därefter talar den mycket välkände f.d. Hagaherden och domprosten i Skara Bo Eek om ”Samtal inför döden”. Sådana samtal måste vi alla ha – i båda riktningarna – och inte sällan är ett sådant samtal ett av de viktigaste i vårt liv. Kom och hör Bo Eek tala om detta svåra samtal!

Julhälsning 2018

Kära medlemmar och andra intresserade av äldrevården!
Hösten rasar som vanligt i väg och snart är det jul och nyår igen. Våra tankar går som alltid i juletider till nära och kära – gamla och nya – som vi önskar allt gott för dagen och för framtiden!
Vänföreningen kan glädja sig åt att nya medlemmar anmäler sig och att våra medlems/anhörig- möten röner stor uppskattning. Vi lyckas också engagera goda – mycket goda – föreläsare som nu senast på höstmötet 2018. Då talade Gun Aremyr om hur vi närmar oss och på bästa sätt samtalar med anhöriga som har en demenssjukdom. Vi har alla mycket att lära om denna svåra uppgift!

Vi vill gärna redan nu inbjuda till vårt vårmöte
9 april 2019 på Änggårdsbackens äldreboende, Per Dubbs gata 4, i sal ”Adam o Eva” 18:30.
Då talar den välkände, tidigare Hagaherden och domprosten i Skara, Bo Eek om samtal i livets slutskede – ett mycket viktigt och engagerande ämne som vi alla måste ta ställning till och en uppgift vi alla måste genomföra i våra nära relationer. Vi hoppas förstås på stor uppslutning på vårt vårmöte!
Tre Stiftelsers Vänförening önskar alla en God och fröjdefull jul och ett riktigt Gott Nytt År!

För styrelsen för Vänföreningen
Mattias Aurell, ordförande.

Vi vill gärna ha fler nya medlemmar i Tre Stiftelsers Vänförening!
plusgiro 619947-5 eller bankgiro 809-4369, bara 100 kr/år
Glöm inte ange avsändare.

Inbjudan till Höstmötet 2018

Nästa möte med Tre Stiftelsers Vänförening äger rum tisdag 16 oktober 2018. Vi samlas 18:00 i lokalen Adam & Eva på Änggårdsbackens äldreboende, Per Dubbs gata 4 – strax nedanför Sahlgrenska Sjukhuset. Vi ska då få höra ett föredrag om hur vi i det praktiska livet möter en demenssjuk – det är en stor och viktig uppgift som många ställs inför. Fil.mag. Gun Aremyr håller föredraget som hon gett den fyndiga titeln ”Det är skillnad på pianot och pianisten – praktiska råd och tips kring att mötas trots demenssjukdom”.

Gun Aremyr är en välkänd debattör i demensfrågor och har lett många utbildningar, bland annat för Tre Stiftelsers personal – således stor anledning att komma och höra vad hon lärt ut till dem. Tre Stiftelser bjuder på kaffe/te och en god kaka som vi intar samtidigt som vi engagerar oss i en livlig diskussion. Ta chansen att uppdatera ditt vetande om demens – alla mycket välkomna – anmäl gärna till Ann-Gret eller mig om du kommer – kaffe/te och kaka måste räcka till alla!

Glad sommar och vi ses i höst hoppas Vänföreningen genom Mattias Aurell, ordförande.

Vårmötet 2018

Vårmötet hölls 23 april 2018 på Änggårdsbacken. Det inleddes med ett kort årsmöte för Vänföreningen och därefter talade överläkaren professor Mats Börjesson om ”Nyttan och nöjet att röra på sig”. Det är ett mycket aktuellt ämne som har sina särskilda aspekter för oss äldre men det är aldrig för sent att komma i gång med ett projekt. Vi fick många roliga och värdefulla tips om det! Efter föredraget blev det som vanlig på våra möten tid för frågor och livlig diskussion och Tre Stiftelser bjöd på kaffe/te och en god kaka.

Klicka för att läsa om höstmötet 2017