Våra publikationer

Intresset för vår verksamhet är stort efter framgångarna med böckerna ”Salutogent äldreboende”, ”Lust till livet” och ”Smaker man minns”.

Länk till video där Monica berättar om sin bok.

Mitt framgångsrecept

Hur kommer det sig att en av Sveriges mest moderna och framåtsträvande äldreboende bedrivs av en tre hundra år gammal stiftelse?

Hur får man resurserna att räcka till en verksamhet med mer innehåll?

Vad är chefens roll och hur kan chefen bidra till att skapa en äldreomsorg med tydligt kundfokus i en offentligt förvaltad verksamhet?

På Tre Stiftelser är varje individ viktig, känner sig sedd och delaktig. Ett närvarande ledarskap och en tydligt förankrad och levande värdegrund lägger grunden till den empati och medmänsklighet som känns i varje detalj – för boende, anhöriga och personal. Genom att göra det bästa av varje människas resurser skapar vi även en arbetsmiljö som kännetecknas av trivsel och utveckling.
I ”Mitt framgångsrecept – en bok om ledarskap och utveckling inom äldreomsorgen” berättar Monica Berglund om sin egen och om verksamhetens historia och framgångsfaktorer. Läs om hur vi med hälsan och individen i centrum skapar en stimulerande miljö med fokus på utveckling och livsglädje – en verksamhet som främjar färdigheter och autonomi, och samtidigt minskar vårdbehovet och bidrar till en ökad livskvalitet och ett rikare liv.

Det handlar om livet och om att leva – tills man dör.

”Mitt framgångsrecept – en bok om ledarskap och utveckling inom äldre-omsorgen” är skriven av Tre Stiftelsers tidigare direktör Monica Berglund, med mycket god hjälp av journalisten Kajsa Asp Jonson.

Provläs eller köp den här!

Äldreomsorgens nyckelspelare

Äldreomsorgen står och faller med undersköterskans profession. Men samtidigt som fler äldre ställer nya krav på omsorgen, är det ett bristyrke. För att klara utmaningarna krävs att äldreomsorgen kan attrahera, rekrytera och behålla denna nyckelspelare. Men hur lyckas man egentligen med det?

Undersköterskan – äldreomsorgens nyckelspelare är en bok med fokus på Sveriges största yrkesgrupp, undersköterskan. Den bygger på författaren Monica Berglunds breda erfarenhet från äldreomsorgen och tar avstamp i forskning och den modell som utarbetats vid boendet Tre Stiftelser.

Budskapet är att äldreomsorgens framtid måste diskuteras utifrån några centrala frågor: vem ska arbeta där, vilken kompetens krävs och hur ser löneutvecklingen ut?

Boken Undersköterskan − äldreomsorgens nyckelspelare vänder sig till chefer och rekryterare inom omsorgen. Den är också angelägen läsning för politiker och beslutsfattare på både nationell och kommunal nivå.

Provläs eller köp den här!

Salutogent äldreboende

I boken Salutogent äldreboende får du ta del av Tre Stiftelsers utvecklingsarbete. Arbetet utgår från en salutogen värdegrund och fokuserar på vad som är meningsfullt för den boende ur ett hälsoperspektiv. Arbetssättet bygger på en förtroendefull samarbetsrelation med varje boende där man tar tillvara den boendes, anhörigas och medarbetarnas resurser.

Prioriterade områden för utvecklingsresan är kultur och meningsfulla aktiviteter, boendemiljön och trädgården, maten och måltidsmiljön. I boken diskuterar Monica Berglund dessa områden och hur ekonomi, budget och personal påverkas av en salutogen omställning.

Salutogent äldreboende – om Tre Stiftelsers utvecklingsresa riktar sig till chefer och politiker inom äldreomsorgen som vill inspireras att utveckla sin verksamhet i salutogen riktning.

Lust till livet

Det skälls mycket på äldrevården. Larmrapporterna avlöser varandra om uppvärmd mat i folieformar, om stressad personal och om äldre som blir gravt undersysselsatta. Pressen förmedlar en bild av äldrevården som förvaring utan omtanke.

Den bilden bygger på en verklighet som många journalister och anhöriga möter. Men äldrevården kan också vara aktiv och livsbejakande. Tre Stiftelser i Göteborg är ett strålande exempel på det. Här bedrivs en vård och omsorg av äldre och funktionshindrade som väcker allt mer nationell och internationell uppmärksamhet. De äldre äter gott, trivs och stimuleras av verksamheter som utgår från deras egna förutsättningar. Personalen är engagerad, hinner med och arbetar utifrån en gemensam, positiv värdegrund. Denna fokuserar på individens förutsättningar, behov och önskemål.

Verksamheten på Tre Stiftelser inriktas på det friska hos de äldre. De deltar i aktiviteter som de har lust till och deras integritet sätts aldrig ifråga. De äldre och funktionshindrade fortsätter att vara de individer de alltid varit. De behåller en tro på livet som meningsfullt och värt att satsa på.

Boken ”Lust till livet” beskriver både den grundläggande värdegrunden och den praktiska vardagen på Tre Stiftelsers äldrebonde. Den är tänkt som en idé- och inspirationsbok för alla som arbetar inom äldreomsorgen.

Smaker man minns

Äntligen en riktig kokbok för storkök! Vår fullständiga övertygelse är att vi måste börja laga mat igen och inte bara värma upp maten. Ibland finns inte förutsättningarna för detta och då är det kanske där man ska börja, för förändringen måste börja med grunden.

Vi vill därför ge tips och idéer på hur du kan förändra tillagningen och måltidsmiljön så att du får bort storkökskänslan på maten. I och med att du börjar laga dina krämer, göra egna färsbiffar och steka egna stekar så kommer yrkesstoltheten som ett brev på posten, den härliga känsla som gör det roligt att gå till jobbet och laga mat.