Öppna cirklar

Varje år finns ett rikt utbud av öppna cirklar.

Vi har veckoscheman för när och var våra cirklar hålls. Alla hyresgäster är välkomna!

Cirkelförklaringar

Änggårdsbacken Vegahusen Otium
Kallebäck