ÅRSMÖTE i TRE STIFTELSERS VÄNFÖRENING!

Vårt av Corona-pandemin uppskjutna årsmöte avhålles nu utomhus tisdagen 28 april 13:00 på parkeringsplatsen Prästgårdsgatan 56 – vid dåligt väder hålles mötet i närliggande garage.

Handlingar för mötet tillhandahålles vid mötet.

Alla mycket välkomna!

Mattias Aurell, ordförande.

 

Vi vill gärna ha fler nya medlemmar i Tre Stiftelsers Vänförening!
plusgiro 619947-5 eller bankgiro 809-4369, bara 100 kr/år
Glöm inte ange avsändare.