INBJUDAN

Tre Stiftelsers Vänförening inbjuder anhöriga, släkt och vänner till de boende på våra fyra enheter – Änggårdsbacken, Vegahusen, Otium och Kallebäck – till vänföreningens vårmöte

 

tisdag 9 april 18:30 – lokal Adam & Eva

Änggårdsbackens äldreboende, Per Dubbs gata 4 (nedanför Sahlgrenska)

 

Vi inleder med ett kort årsmöte för vår förening och därefter talar den mycket välkände f.d. Hagaherden och domprosten i Skara Bo Eek om ”Samtal inför döden”. Sådana samtal måste vi alla ha – i båda riktningarna – och inte sällan är ett sådant samtal ett av de viktigaste i vårt liv. Kom och hör Bo Eek tala om detta svåra samtal!

Som vanligt bjuder Tre Stiftelser på kaffe/te och kaka i samband med diskussionen efter föredraget. Det finns gott om tid för samtal och frågor men vi brukar avsluta vid 21-tiden.

 

Alla hjärtligt välkomna!

 

För Vänföreningen

Mattias Aurell, ordförande.

 

 

Vi vill gärna ha fler nya medlemmar i Tre Stiftelsers Vänförening!
plusgiro 619947-5 eller bankgiro 809-4369, bara 100 kr/år
Glöm inte ange avsändare.