Herrmiddag på Vegahusen

  

Ostindiefararen förliste 1745 men Vega seglar fortfarande…

…och med på just denna seglats den 21 april var nio stycken män som blivit personligt inbjudna till en Herrmiddag i Vegas ombonade, anrika bibliotek. Det var från första stund en förväntansfull, uppsluppen anda med spontana frågor och infall.
Temat för aftonen var Ostindiefararens resa, öden till Kina på 1700-talet samt idéer och byggnation av den nya Ostindiefararen Götheborg 11.
Gästföreläsaren, tillika en av idégivarna, var Ove Andersson som på ett levande, beskrivande sätt förde gästerna tillbaka i tiden. Han berättade etappvis om rutten men stannade plötsligt upp med en enkel gest och lämnade över ord och ton till trubaduren Qrt Johansson som sjöng väl valda sånger, alla anknutna till nämnda episoder.
När programmet så var till ända var det ändå inte slut. Det ena gav det andra och här tog samtalen fart. Herrarna diskuterade frågor från dåtid till nutid inom flera områden såsom historia, ekonomi, politik, samhällsförändringar osv.

Vad har då detta lärt oss?
Jo, än en gång vikten för den enskilda människans behov av att bli sedd, få vara med i ett sammanhang! Då tänds gnistan av hopp, en känsla att vara betydelsefull! Tilläggas bör att herrarna redan efterlyser nya träffar och har även kommit med förslag härtill.
Glädjen vi som personal kände efter dessa nästa tre timmar går ej att beskriva i ord!
Så låt oss nu alla fortsätta på denna nybanade Salutogena väg!

”Sinnena är som fallskärmar de fungerar bara när de är öppna.”

/Leif Gustavsson
Solweig Olofsson