Besöksförbud i alla Tre Stiftelsers verksamheter

1 april 2020

För att motverka och bromsa smittspridning av Covid-19 har regeringen utfärdat besöksförbud på alla landets äldreboenden – detta gäller från och med idag (1/4 2020) i alla våra verksamheter. Äldre är en känslig riskgrupp, vi ber alla att hjälpas åt och efterleva förbudet för att värna om såväl hyresgäster som personal.

Detta innebär besöksförbudet:

  • – Besök till personer som bor vi särskilda boendeformer för äldre är förbjudet
  • – Undantag för besöksförbudet kan göras i särskilda fall, exempelvis då sjuksköterska bedömer vård i livet slutskede. Beslut om undantag fattas av enhetschef.
  • – Vid dessa fall har besökare ett särskilt stort ansvar att följa riktlinjerna, såsom att vara symtomfri, följa basala hygienrutiner och inte röra sig i de allmänna utrymmena
  • – Vi avråder även starkt från promenader med närstående utomhus då även det innebär en smittrisk

Länk till lagstiftningen: Förbud mot besök i särskilda boenden för äldre för att förhindra spridningen av sjukdomen covid-19

Tre Stiftelsers fantastiska medarbetare gör varje dag sitt yttersta för att skapa meningsfulla dagar, nu lägger vi fokus på enskilda möten och promenader utomhus så mycket vi bara kan. Vi har iPad på varje våning så att vi kan ordna videosamtal via Facetime, prata med personalen på din enhet.

Har du frågor? Kontakta enhetschefen på din närståendes enhet.
Kontaktuppgifter finner du under fliken Kontakt