Balansgympa, boule eller spel

Varje år finns ett rikt utbud av studiecirklar. Deltagarna träffas 6-12 gånger per termin beroende på typ av cirkel. Mer information lämnas av Maria Pettersson, telefon 031-70 42 710.