Styrelse

Tre Stiftelsers styrelse består av kommunpolitiker från Göteborgs Stad.
Kommunfullmäktige utser ledamöterna samtidigt med de allmänna valen.

 

Anders Sundberg, ordförande

 

 

 

 

Erik Norén, v ordf


Maria Lundgren, Ledamot

Robert Hörnquist, ledamot

Ingmari Karlsson, ledamot
Annika H Alström
Annika H Alström, suppleant

Carl Kilbo Edlund, suppleant

Suppleant (vakant)