Vårmötet 2018

Vårmötet hölls 23 april 2018 på Änggårdsbacken. Det inleddes med ett kort årsmöte för Vänföreningen och därefter talade överläkaren professor Mats Börjesson om ”Nyttan och nöjet att röra på sig”. Det är ett mycket aktuellt ämne som har sina särskilda aspekter för oss äldre men det är aldrig för sent att komma i gång med ett projekt. Vi fick många roliga och värdefulla tips om det! Efter föredraget blev det som vanlig på våra möten tid för frågor och livlig diskussion och Tre Stiftelser bjöd på kaffe/te och en god kaka.

Klicka för att läsa om höstmötet 2017