Inbjudan till Höstmötet 2018

Nästa möte med Tre Stiftelsers Vänförening äger rum tisdag 16 oktober 2018. Vi samlas 18:00 i lokalen Adam & Eva på Änggårdsbackens äldreboende, Per Dubbs gata 4 – strax nedanför Sahlgrenska Sjukhuset. Vi ska då få höra ett föredrag om hur vi i det praktiska livet möter en demenssjuk – det är en stor och viktig uppgift som många ställs inför. Fil.mag. Gun Aremyr håller föredraget som hon gett den fyndiga titeln ”Det är skillnad på pianot och pianisten – praktiska råd och tips kring att mötas trots demenssjukdom”.

Gun Aremyr är en välkänd debattör i demensfrågor och har lett många utbildningar, bland annat för Tre Stiftelsers personal – således stor anledning att komma och höra vad hon lärt ut till dem. Tre Stiftelser bjuder på kaffe/te och en god kaka som vi intar samtidigt som vi engagerar oss i en livlig diskussion. Ta chansen att uppdatera ditt vetande om demens – alla mycket välkomna – anmäl gärna till Ann-Gret eller mig om du kommer – kaffe/te och kaka måste räcka till alla!

Glad sommar och vi ses i höst hoppas Vänföreningen genom Mattias Aurell, ordförande.

Vårmötet 2018

Vårmötet hölls 23 april 2018 på Änggårdsbacken. Det inleddes med ett kort årsmöte för Vänföreningen och därefter talade överläkaren professor Mats Börjesson om ”Nyttan och nöjet att röra på sig”. Det är ett mycket aktuellt ämne som har sina särskilda aspekter för oss äldre men det är aldrig för sent att komma i gång med ett projekt. Vi fick många roliga och värdefulla tips om det! Efter föredraget blev det som vanlig på våra möten tid för frågor och livlig diskussion och Tre Stiftelser bjöd på kaffe/te och en god kaka.

Klicka för att läsa om höstmötet 2017