Höstmöte 2018

Nästa möte med Tre Stiftelsers Vänförening äger rum tisdag 16 oktober 2018. Vi samlas 18:00 i lokalen Adam & Eva på Änggårdsbackens äldreboende, Per Dubbs gata 4 – strax nedanför Sahlgrenska Sjukhuset. Vi ska då få höra ett föredrag om hur vi i det praktiska livet möter en demenssjuk – det är en stor och viktig uppgift som många ställs inför. Fil.mag. Gun Aremyr håller föredraget som hon gett den fyndiga titeln ”Det är skillnad på pianot och pianisten – praktiska råd och tips kring att mötas trots demenssjukdom”.

Gun Aremyr är en välkänd debattör i demensfrågor och har lett många utbildningar, bland annat för Tre Stiftelsers personal – således stor anledning att komma och höra vad hon lärt ut till dem. Tre Stiftelser bjuder på kaffe/te och en god kaka som vi intar samtidigt som vi engagerar oss i en livlig diskussion. Ta chansen att uppdatera ditt vetande om demens – alla mycket välkomna – anmäl gärna till Ann-Gret eller mig om du kommer – kaffe/te och kaka måste räcka till alla!

Glad sommar och vi ses i höst hoppas Vänföreningen genom Mattias Aurell, ordförande.