Julhälsning 2018

Kära medlemmar och andra intresserade av äldrevården!
Hösten rasar som vanligt i väg och snart är det jul och nyår igen. Våra tankar går som alltid i juletider till nära och kära – gamla och nya – som vi önskar allt gott för dagen och för framtiden!
Vänföreningen kan glädja sig åt att nya medlemmar anmäler sig och att våra medlems/anhörig- möten röner stor uppskattning. Vi lyckas också engagera goda – mycket goda – föreläsare som nu senast på höstmötet 2018. Då talade Gun Aremyr om hur vi närmar oss och på bästa sätt samtalar med anhöriga som har en demenssjukdom. Vi har alla mycket att lära om denna svåra uppgift!

Vi vill gärna redan nu inbjuda till vårt vårmöte
9 april 2019 på Änggårdsbackens äldreboende, Per Dubbs gata 4, i sal ”Adam o Eva” 18:30.
Då talar den välkände, tidigare Hagaherden och domprosten i Skara, Bo Eek om samtal i livets slutskede – ett mycket viktigt och engagerande ämne som vi alla måste ta ställning till och en uppgift vi alla måste genomföra i våra nära relationer. Vi hoppas förstås på stor uppslutning på vårt vårmöte!
Tre Stiftelsers Vänförening önskar alla en God och fröjdefull jul och ett riktigt Gott Nytt År!

För styrelsen för Vänföreningen
Mattias Aurell, ordförande.

Vi vill gärna ha fler nya medlemmar i Tre Stiftelsers Vänförening!
plusgiro 619947-5 eller bankgiro 809-4369, bara 100 kr/år
Glöm inte ange avsändare.