Klubb Otium

Dagverksamhet för personer med demenssjukdom

Klubb Otium
Klubb Otium ger professionell vård och omsorg för personer med demenssjukdom. Med hjälp av kognitiva metoder och ett salutogent förhållningssätt arbetar vi för att bibehålla deltagarnas kvarvarande funktioner och förmågor.
Verksamheten är reglerad i ett avtal mellan Stadsdelsförvaltningen Örgryte Härlanda och Tre Stiftelser.
Dagverksamheten drivs genom Tre Stiftelser och är belägen i Otiums äldreboende som svarar för lokaler och personal med rätt kompetens. Verksamheten kan ta emot åtta gäster per dag och bemannas av två erfarna medarbetare med kompetens och starkt engagemang inom området.

Målgrupp
Verksamheten är till för personer över 65 år som bor i ordinärt boende inom stadsdelen Örgryte-Härlanda, samt har en demenssjukdom med beviljat bistånd.