En dag i äpplets tecken

Vi uppmärksammar äppletsdag med att ha ett speciellt ”äppleprogram” i Träffpunkten.